WTC

Sinds een paar jaar helpt 2twintig het World Trade Centre in Nederland. De twee vestigingen, in Den Haag en Rotterdam, ondersteunen we met interne en externe communicatie. Bijvoorbeeld om de engagement met de huurders te vergroten of om de band met de omgeving te versterken.

Zo hielp 2twintig met de PR rondom de grootschalige heropening van WTC Rotterdam en organiseerden we een expositie tijdens Open Monumentendag. We gingen voor deze expositie uit van de merkwaarden van de organisatie en de bijbehorende storylines.

Die brachten we in beeld aan de hand van archiefmateriaal en andere objecten die pasten bij het thema van Open Monumentendag. Uiteraard kwam ook het CO2-neutrale karakter van het gebouw naar voren, waardoor we WTC Rotterdam konden presenteren als het Gebouw van de Toekomst.

Voor WTC Den Haag bedachten we een nieuwe tagline, eveneens uitgaand van de merkwaarden en de doelgroep. Naast interne en externe communicatie helpen we WTC ook bij crisiscommunicatie en issue management.